نمایش سریع

بستن صفحهX
2193
برند : پوستر
قیمت : 1650000 ریال
مبنای محاسبه قیمت: مترمربع

توضیحات کالا

 

ابعاد پوستر

1پنل: 108cm*155cm = 16740cm       قیمت= 1650000ریال

2پنل: 196cm*275cm = 53900cm      قیمت =2400000ریال

2پنل:212cm*295cm =62540 cm         قیمت=2550000ریال

قیمت اعلامی جهت سایز1پنل: 108cm*155cm = 16740cm       قیمت= 1650000ریال میباشد.

 

 

 

 

وضعیت : بزودی