نمایش سریع

بستن صفحهX
قرنیزR102
برند : Magic floor
قیمت : 180000 ریال
مبنای محاسبه قیمت:

توضیحات کالا

قرنیزmdf

روکشدار  

طول قرنیز 3/66

وضعیت : بزودی