نمایش سریع

بستن صفحهX
3006
برند : پوستر
قیمت : 550000 ریال
مبنای محاسبه قیمت: مترمربع

توضیحات کالا

پوستر max print در دو مدل چرم و کاغذ موجود میباشد

با ابعادی دلخواه

پوسترجنس چرم:750000 ریال(قیمت هر متر مربع)

پوستر جنس کاغذ دیواری:550000  ریال (قیمت هر متر مربع)

200 : تعداد باقی مانده

100 : تعداد فروش رفته