نمایش سریع

بستن صفحهX
1000
برند : پوستر
قیمت : 550000 ریال
مبنای محاسبه قیمت: مترمربع

توضیحات کالا

پوستر max print در دو مدل  چرم  و کاغذ موجود می باشد

با ابعادی دلخواه

پوستر چرم: 750000 ریال (قیمت هر متر مربع)

پوسترکاغذ : 550000 ریال( قیمت هر متر مربع)
 

200 : تعداد باقی مانده

100 : تعداد فروش رفته