نمایش سریع

بستن صفحهX
105
برند : vario
قیمت : 380000 ریال
مبنای محاسبه قیمت: متر مربع

توضیحات کالا

ساخت ترکیه AC4

ابعاد هر تایل پارکت 1m*120m می باشد.

قیمت هر متر مربع 380000 ریال می باشد.

200 : تعداد باقی مانده

50 : تعداد فروش رفته