نمایش سریع

بستن صفحهX
201
برند : vario
قیمت : 350000 ریال
مبنای محاسبه قیمت: متر مربع

توضیحات کالا

ساخت ترکیه AC3

ابعاد هر تایل پارکت 1m*120m می باشد.

قیمت هر متر مربع 350000 ریال می باشد.

500 : تعداد باقی مانده

50 : تعداد فروش رفته