نمایش سریع

بستن صفحهX
503
برند : حصیری اسفنجی
قیمت : 750000 ریال
مبنای محاسبه قیمت:

توضیحات کالا

متراژهر رول 1m*12m می باشد.

ضخامت کفپوش 11mm  می باشد.

چسب استفاده شده در کفپوش u2 می باشد که غیر قابل اشتعال است.

شستشوی سریع و آسان یکی از خصوصیات بارز این کفپوش می باشد.

قیمت اعلام شده جهت هر متر مربع می باشد.

200 : تعداد باقی مانده

: تعداد فروش رفته