Impliment

ابزار آلات

مورد30
0%

تخفیف

قرنیزr-afra قرنیزr-afra
Magic floor- کد : قرنیزr-afra
250000 250000 ریال

اختلاف سطح mdf روکش دار طول 3/66

0%

تخفیف

قرنیز1240 قرنیز1240
Magic floor- کد : قرنیز1240
250000 250000 ریال

 mdf  روکش دار  طول3/66

0%

تخفیف

191 191
Magic floor- کد : 191
180000 180000 ریال

قرنیز mdf  روکش دار   طول3/66

0%

تخفیف

R171 R171
Magic floor- کد : R171
250000 250000 ریال

 mdf روکش دار  طول 3/66

0%

تخفیف

R117 R117
Magic floor- کد : R117
180000 180000 ریال

قرنیز mdf   روکش دار   طول3/66

0%

تخفیف

R114 R114
Magic floor- کد : R114
250000 250000 ریال

لب پلهmdf  روکش دار   طول3/66

0%

تخفیف

R107 R107
Magic floor- کد : R107
180000 180000 ریال

قرنیز mdf   روکشدار طول قرنیز 3/66

0%

تخفیف

R106 R106
Magic floor- کد : R106
180000 180000 ریال

 روکشدار 

طول قرنیز 3/66

مغز mdf :ماری جوانای مالزی

0%

تخفیف

R103 R103
Magic floor- کد : R103
180000 180000 ریال

قرنیز mdf  

روکش دار  

طول3/66

0%

تخفیف

قرنیزR102 قرنیزR102
Magic floor- کد : قرنیزR102
180000 180000 ریال

قرنیزmdf

روکشدار  

طول قرنیز 3/66

0%

تخفیف

lux lux
Magic floor- کد : lux
250000 250000 ریال

هر شاخه 2/40 میباشد

0%

تخفیف

lux lux
Magic floor- کد : lux
250000 250000 ریال

هر شاخه 2/40 میباشد

0%

تخفیف

lux lux
Magic floor- کد : lux
100000 100000 ریال

Iهر شاخه 2/40 میباشد

0%

تخفیف

lux lux
Magic floor- کد : lux
100000 100000 ریال

هر شاخه 2/40 میباشد

0%

تخفیف

 lux  lux
Magic floor- کد : lux
250000 250000 ریال

هر شاخه 2/40 میباشد

0%

تخفیف

lux0142 lux0142
Magic floor- کد : lux0142
180000 180000 ریال

هر شاخه 2/40 میباشد

0%

تخفیف

lux0137 lux0137
Magic floor- کد : lux0137
180000 180000 ریال

هر شاخه 2/40 میباشد

0%

تخفیف

lux0103-1 lux0103-1
Magic floor- کد : lux0103-1
180000 180000 ریال

هر شاخه 2/470 میباشد

0%

تخفیف

lux071 lux071
Magic floor- کد : lux071
180000 180000 ریال

هر شاخه 2/40 میباشد

0%

تخفیف

lux061 lux061
Magic floor- کد : lux061
180000 180000 ریال

هر شاخه 2/40 میباشد

0%

تخفیف

lux024 lux024
Magic floor- کد : lux024
180000 180000 ریال

هر شاخه 2/40 میباشد

0%

تخفیف

lux018 lux018
Magic floor- کد : lux018
180000 180000 ریال

هر شاخه 2/40 میباشد

0%

تخفیف

lux017 lux017
Magic floor- کد : lux017
180000 180000 ریال

هر شاخه 2/40 میباشد

0%

تخفیف

lux016 lux016
Magic floor- کد : lux016
180000 180000 ریال

هر شاخه 2/40 میباشد

0%

تخفیف

lux015 lux015
Magic floor- کد : lux015
180000 180000 ریال

هر شا خه 2/40 میبا شد

0%

تخفیف

lux014 lux014
Magic floor- کد : lux014
180000 180000 ریال

هر شاخه 2/40میباشد

0%

تخفیف

lux013 lux013
Magic floor- کد : lux013
180000 180000 ریال

هر شاخه 2/40 میباشد

0%

تخفیف

lux012 lux012
Magic floor- کد : lux012
180000 180000 ریال

هر شاخه 2/40 میباشد

0%

تخفیف

قرنیز lux07 قرنیز lux07
Magic floor- کد : قرنیز lux07
180000 180000 ریال

هر شاخه 2/40میباشد

0%

تخفیف

قرنیز lux06 قرنیز lux06
Magic floor- کد : قرنیز lux06
180000 180000 ریال

هرشاخه 2/40 میباشد


آدرس

گالری روبیکمشهد،چهارراه کلاهدوز نبش کلاهدوز 13

درباره روبیک

پس از 6 سال واردات و توزیع متریال داخلی ساختمان در مرداد 93 جهت حذف واسطه و ارائه محصولات با کیفیت و قیمت های مناسب فروشگاه روبیک افتتاح گردید.

اکنون که این محیط جهت رویارویی با شما بزرگواران فراهم گردیده امیدواریم در ارائه خدمات و کالا با قیمت عمده تجاری همگام و همراه شما در زیبایی منزلتان باشیم.

خبر نامه

با ما در شبکه های اجتماعی همراه شوید